Friday , 18 September 2020

Home » Nepali Pray: Aarati » सरस्वती माता
सरस्वती माता

सरस्वती माता (Saraswati)

February 4, 2014 8:40 am Category: Nepali Pray: Aarati Leave a comment A+ / A-

जय सरस्वती माता जय सरस्वती माता आफ्ना भक्तजनमा विद्या बुद्धी दाता। विणा पुस्तक धारी माता स्वेत कमलको आशन अर्पण गर्छौँ माँ तिमीलाई धुप चन्दनको बासना। सेतो हाँस वाहन तिम्रो स्वेताम्बर धारीणी अज्ञानलाई नास गर्दिनुस् हे जगत तारीणी। तिमी हौ लोक कल्याणी तिमी हौ विधाता तिमी नै जगत माता हे विद्या प्रदाता। हे ज्ञान प्रदायीनी आयौँ तिम्रो चरणमा हामी जस्ता अज्ञानीलाई लिनुहोस् शरणमा।

सरस्वती माता Reviewed by on . जय सरस्वती माता जय सरस्वती माता आफ्ना भक्तजनमा विद्या बुद्धी दाता। विणा पुस्तक धारी माता स्वेत कमलको आशन अर्पण गर्छौँ माँ तिमीलाई धुप चन्दनको बासना। सेतो हाँस व जय सरस्वती माता जय सरस्वती माता आफ्ना भक्तजनमा विद्या बुद्धी दाता। विणा पुस्तक धारी माता स्वेत कमलको आशन अर्पण गर्छौँ माँ तिमीलाई धुप चन्दनको बासना। सेतो हाँस व Rating: 0

Leave a Comment

scroll to top