Wednesday , 28 July 2021

Home » Nepali Poem: Kabita » भ्रम

भ्रम (Confusion)

Confusion

January 8, 2017 6:07 am Category: Nepali Poem: Kabita Leave a comment A+ / A-

आखाले देख्छ ठिङो रुख उभिरहेछ
तर, जुन जरा मा त्यो ठिङ उभिएको छ,
त्यो देख्दैन, 
रुखलाइ सत्य भन्ठान्छ
तर जरालाइ बिर्सिन्छ।

पानीको त्यो कणलाइ हेर,
जब घाम र बर्सात जुध्दा सप्तरङी देखिन्छ।
एउटै सिङो लाग्ने शरीर,
खोतलेर हेर, त्या असन्ख्य जीवाणु भेटिन्छ।

चम्किरहेको सुर्य लाई हेर लाग्छ
यहि नजिकै छ।
हावाहरुमा हेर, केही देखिदैन,
तर सन्सार चलाइरहेछ।

  • उपेन्द्र भट्टराई
भ्रम Reviewed by on . आखाले देख्छ ठिङो रुख उभिरहेछ तर, जुन जरा मा त्यो ठिङ उभिएको छ, त्यो देख्दैन,  रुखलाइ सत्य भन्ठान्छ तर जरालाइ बिर्सिन्छ। पानीको त्यो कणलाइ हेर, जब घाम र बर्सात ज आखाले देख्छ ठिङो रुख उभिरहेछ तर, जुन जरा मा त्यो ठिङ उभिएको छ, त्यो देख्दैन,  रुखलाइ सत्य भन्ठान्छ तर जरालाइ बिर्सिन्छ। पानीको त्यो कणलाइ हेर, जब घाम र बर्सात ज Rating: 0

Leave a Comment

scroll to top