Monday , 26 October 2020

Home » Nepali Lyrics: Geet » कलेज जिवन
कलेज जिवन

कलेज जिवन (College Life)

July 10, 2013 10:54 am Category: Nepali Lyrics: Geet 1 Comment A+ / A-

कलेजको पहिलो दिनको याद आयो आज त्यति बेला कस्तो मलाई लागेको थ्यो लाज आयौ तिमी मेरो छेउमा परिचय गर्न भनि i m kanchan, from dolkha बताएँ मैले पनि i m gaurab, from gorkha तिमीभन्न लाग्यौ त्यहि बेला मोबाइल नम्बर इमेल आइ. डि. माग्यौ दिएँ मैले तिम्लाई नम्बर शंकोचै नमानी बेल्का तिमीले फोन गऱ्‍यौ साथी जस्तै ठानि कहिले बस्थ्यौँ च्याटमा अनि कहिले फोनमा बात सकिन्थेन कुरा हाम्रो सेलाई सक्थ्यो भात एक दिन प्लान बन्यो जाने घुम्न भनि नगरकोट गयौँ हामी बस्यौँ रात पनि

कलेज जिवन Reviewed by on . कलेजको पहिलो दिनको याद आयो आज त्यति बेला कस्तो मलाई लागेको थ्यो लाज आयौ तिमी मेरो छेउमा परिचय गर्न भनि i m kanchan, from dolkha बताएँ मैले पनि i m gaurab, from कलेजको पहिलो दिनको याद आयो आज त्यति बेला कस्तो मलाई लागेको थ्यो लाज आयौ तिमी मेरो छेउमा परिचय गर्न भनि i m kanchan, from dolkha बताएँ मैले पनि i m gaurab, from Rating: 0

Comments (1)

  • ravi lal jaisi

    कलेजको पहिलो दिनको याद आयो आज त्यति बेला कस्तो मलाई लागेको थ्यो लाज आयौ तिमी मेरो छेउमा परिचय गर्न भनि i m kanchan, from dolkha बताएँ मैले पनि i m gaurab, from gorkha तिमीभन्न लाग्यौ त्यहि बेला मोबाइल नम्बर इमेल आइ. डि. माग्यौ दिएँ मैले तिम्लाई नम्बर शंकोचै नमानी बेल्का तिमीले फोन गऱ्‍यौ साथी जस्तै ठानि कहिले बस्थ्यौँ च्याटमा अनि कहिले फोनमा बात सकिन्थेन कुरा हाम्रो सेलाई सक्थ्यो भात एक दिन प्लान बन्यो जाने घुम्न भनि नगरकोट गयौँ हामी बस्यौँ रात पनि

Leave a Comment

scroll to top